ROBOTUNITS razvija, proizvodi i isporučuje visoko kvalitetne ekstrudirane profile, transportne trake kao i zaštitne ograde i linearne aktuatore i pozicionere za aplikacije rukovanja i sklapanja. Ideja Robotunits modularnih sistema je upotreba što manje komponenti za što veći raspon aplikacija i riješenja, što u konačnici dovodi do ušteda u novcu, vremenu, projektiraju i sklapanju. 

 

 

 

www.robotunits.com

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.