Automatsko traženje, odnosno korekcija linije zavara. Robot traži promjenu položaja izradka pomoću pištolja za zavarivanje i radi korekciju linije zavara. Kod ovog testa korišten je novi HH010 Hyundai 6osni robot i CEBORA  Evo Speed STAR 380.